ਰਾਮ ਰਸਾਇਨ ਪੀਉ ਰੇ ਦਗਰਾ ॥੩॥੪॥
rām rasāin pīu rē dagarā .3.4.
राम् रसाइन् पीउ रे दगरा ।३।४।
ਆਸਾ ॥
āsā .
आसा ।
ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਜਿ ਚੀਨ੍ਹਸੀ ਆਸਾ ਤੇ ਨ ਭਾਵਸੀ ॥
pārabraham j chīnhasī āsā tē n bhāvasī .
पारब्रहम् ज् छींहसी आसा ते न् भावसी ।
ਰਾਮਾ ਭਗਤਹ ਚੇਤੀਅਲੇ ਅਚਿੰਤ ਮਨੁ ਰਾਖਸੀ ॥੧॥
rāmā bhagatah chētīalē achint man rākhasī .1.
रामा भगतह् छेतीअले अछिंत् मन् राखसी ।१।
ਕੈਸੇ ਮਨ ਤਰਹਿਗਾ ਰੇ ਸੰਸਾਰੁ ਸਾਗਰੁ ਬਿਖੈ ਕੋ ਬਨਾ ॥
kaisē man tarahigā rē sansār sāgar bikhai kō banā .
कैसे मन् तरहिगा रे संसार् सागर् बिखै को बना ।
ਝੂਠੀ ਮਾਇਆ ਦੇਖਿ ਕੈ ਭੂਲਾ ਰੇ ਮਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
jhūthī māiā dēkh kai bhūlā rē manā .1. rahāu .
झूथी माइआ देख् कै भूला रे मना ।१। रहाउ ।
ਛੀਪੇ ਕੇ ਘਰਿ ਜਨਮੁ ਦੈਲਾ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸੁ ਭੈਲਾ ॥
shīpē kē ghar janam dailā gur upadēs bhailā .
शीपे के घर् जनम् दैला गुर् उपदेस् भैला ।
ਸੰਤਹ ਕੈ ਪਰਸਾਦਿ ਨਾਮਾ ਹਰਿ ਭੇਟੁਲਾ ॥੨॥੫॥
santah kai parasād nāmā har bhētulā .2.5.
संतह् कै परसाद् नामा हर् भेतुला ।२।५।
ਆਸਾ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀਉ ਕੀ
āsā bānī srī ravidās jīu kī
आसा बानी स्री रविदास् जीउ की
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ik ōunkār satigur prasād .
इक् ओउन्कार् सतिगुर् प्रसाद् ।
ਮ੍ਰਿਗ ਮੀਨ ਭ੍ਰਿੰਗ ਪਤੰਗ ਕੁੰਚਰ ਏਕ ਦੋਖ ਬਿਨਾਸ ॥
mrig mīn bhring patang kunchar ēk dōkh binās .
म्रिग् मीन् भ्रिन्ग् पतन्ग् कुन्छर् एक् दोख् बिनास् ।
ਪੰਚ ਦੋਖ ਅਸਾਧ ਜਾ ਮਹਿ ਤਾ ਕੀ ਕੇਤਕ ਆਸ ॥੧॥
panch dōkh asādh jā mah tā kī kētak ās .1.
पन्छ् दोख् असाध् जा मह् ता की केतक् आस् ।१।
ਮਾਧੋ ਅਬਿਦਿਆ ਹਿਤ ਕੀਨ ॥
mādhō abidiā hit kīn .
माधो अबिदिआ हित् कीन् ।
ਬਿਬੇਕ ਦੀਪ ਮਲੀਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
bibēk dīp malīn .1. rahāu .
बिबेक् दीप् मलीन् ।१। रहाउ ।
ਤ੍ਰਿਗਦ ਜੋਨਿ ਅਚੇਤ ਸੰਭਵ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਅਸੋਚ ॥
trigad jōn achēt sanbhav punn pāp asōch .
त्रिगद् जोन् अछेत् सन्भव् पुंन् पाप् असोछ् ।
ਮਾਨੁਖਾ ਅਵਤਾਰ ਦੁਲਭ ਤਿਹੀ ਸੰਗਤਿ ਪੋਚ ॥੨॥
mānukhā avatār dulabh tihī sangat pōch .2.
मानुखा अवतार् दुलभ् तिही सन्गत् पोछ् ।२।
ਜੀਅ ਜੰਤ ਜਹਾ ਜਹਾ ਲਗੁ ਕਰਮ ਕੇ ਬਸਿ ਜਾਇ ॥
jī jant jahā jahā lag karam kē bas jāi .
जी जंत् जहा जहा लग् करम् के बस् जाइ ।
ਕਾਲ ਫਾਸ ਅਬਧ ਲਾਗੇ ਕਛੁ ਨ ਚਲੈ ਉਪਾਇ ॥੩॥
kāl phās abadh lāgē kash n chalai upāi .3.
काल् फास् अबध् लागे कश् न् छलै उपाइ ।३।
ਰਵਿਦਾਸ ਦਾਸ ਉਦਾਸ ਤਜੁ ਭ੍ਰਮੁ ਤਪਨ ਤਪੁ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ॥
ravidās dās udās taj bhram tapan tap gur giān .
रविदास् दास् उदास् तज् भ्रम् तपन् तप् गुर् गिआन् ।
ਭਗਤ ਜਨ ਭੈ ਹਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ ਕਰਹੁ ਨਿਦਾਨ ॥੪॥੧॥
bhagat jan bhai haran paramānand karah nidān .4.1.
भगत् जन् भै हरन् परमानंद् करह् निदान् ।४।१।
ਆਸਾ ॥
āsā .
आसा ।
ਸੰਤ ਤੁਝੀ ਤਨੁ ਸੰਗਤਿ ਪ੍ਰਾਨ ॥
sant tujhī tan sangat prān .
संत् तुझी तन् सन्गत् प्रान् ।
ਸਤਿਗੁਰ ਗਿਆਨ ਜਾਨੈ ਸੰਤ ਦੇਵਾ ਦੇਵ ॥੧॥
satigur giān jānai sant dēvā dēv .1.
सतिगुर् गिआन् जानै संत् देवा देव् ।१।
ਸੰਤ ਚੀ ਸੰਗਤਿ ਸੰਤ ਕਥਾ ਰਸੁ ॥ ਸੰਤ ਪ੍ਰੇਮ ਮਾਝੈ ਦੀਜੈ ਦੇਵਾ ਦੇਵ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
sant chī sangat sant kathā ras . sant prēm mājhai dījai dēvā dēv .1. rahāu .
संत् छी सन्गत् संत् कथा रस् । संत् प्रेम् माझै दीजै देवा देव् ।१। रहाउ ।
ਸੰਤ ਆਚਰਣ ਸੰਤ ਚੋ ਮਾਰਗੁ ਸੰਤ ਚ ਓਲ੍ਹਗ ਓਲ੍ਹਗਣੀ ॥੨॥
sant ācharan sant chō mārag sant ch ōlhag ōlhaganī .2.
संत् आछरन् संत् छो मारग् संत् छ् ओऌअग् ओऌअगनी ।२।
ਅਉਰ ਇਕ ਮਾਗਉ ਭਗਤਿ ਚਿੰਤਾਮਣਿ ॥
aur ik māgau bhagat chintāman .
और् इक् मागौ भगत् छिंतामन् ।
ਜਣੀ ਲਖਾਵਹੁ ਅਸੰਤ ਪਾਪੀ ਸਣਿ ॥੩॥
janī lakhāvah asant pāpī san .3.
जनी लखावह् असंत् पापी सन् ।३।
ਰਵਿਦਾਸੁ ਭਣੈ ਜੋ ਜਾਣੈ ਸੋ ਜਾਣੁ ॥
ravidās bhanai jō jānai sō jān .
रविदास् भनै जो जानै सो जान् ।
ਸੰਤ ਅਨੰਤਹਿ ਅੰਤਰੁ ਨਾਹੀ ॥੪॥੨॥
sant anantah antar nāhī .4.2.
संत् अनंतह् अंतर् नाही ।४।२।
ਆਸਾ ॥
āsā .
आसा ।
ਤੁਮ ਚੰਦਨ ਹਮ ਇਰੰਡ ਬਾਪੁਰੇ ਸੰਗਿ ਤੁਮਾਰੇ ਬਾਸਾ ॥
tum chandan ham irand bāpurē sang tumārē bāsā .
तुम् छंदन् हम् इरंद् बापुरे सन्ग् तुमारे बासा ।
ਨੀਚ ਰੂਖ ਤੇ ਊਚ ਭਏ ਹੈ ਗੰਧ ਸੁਗੰਧ ਨਿਵਾਸਾ ॥੧॥
nīch rūkh tē ūch bhaē hai gandh sugandh nivāsā .1.
नीछ् रूख् ते ऊछ् भे है गंध् सुगंध् निवासा ।१।
ਮਾਧਉ ਸਤਸੰਗਤਿ ਸਰਨਿ ਤੁਮ੍ਹਾਰੀ ॥
mādhau satasangat saran tumhārī .
माधौ सतसन्गत् सरन् तुम्हारी ।
ਹਮ ਅਉਗਨ ਤੁਮ੍ਹ ਉਪਕਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ham augan tumh upakārī .1. rahāu .
हम् औगन् तुम्ह् उपकारी ।१। रहाउ ।
ਤੁਮ ਮਖਤੂਲ ਸੁਪੇਦ ਸਪੀਅਲ ਹਮ ਬਪੁਰੇ ਜਸ ਕੀਰਾ ॥
tum makhatūl supēd sapīal ham bapurē jas kīrā .
तुम् मखतूल् सुपेद् सपीअल् हम् बपुरे जस् कीरा ।
ਸਤਸੰਗਤਿ ਮਿਲਿ ਰਹੀਐ ਮਾਧਉ ਜੈਸੇ ਮਧੁਪ ਮਖੀਰਾ ॥੨॥
satasangat mil rahīai mādhau jaisē madhup makhīrā .2.
सतसन्गत् मिल् रहीऐ माधौ जैसे मधुप् मखीरा ।२।
ਜਾਤੀ ਓਛਾ ਪਾਤੀ ਓਛਾ ਓਛਾ ਜਨਮੁ ਹਮਾਰਾ ॥
jātī ōshā pātī ōshā ōshā janam hamārā .
जाती ओशा पाती ओशा ओशा जनम् हमारा ।
ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਕੀ ਸੇਵ ਨ ਕੀਨੀ ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਚਮਾਰਾ ॥੩॥੩॥
rājā rām kī sēv n kīnī kah ravidās chamārā .3.3.
राजा राम् की सेव् न् कीनी कह् रविदास् छमारा ।३।३।
ਆਸਾ ॥
āsā .
आसा ।
ਕਹਾ ਭਇਓ ਜਉ ਤਨੁ ਭਇਓ ਛਿਨੁ ਛਿਨੁ ॥
kahā bhaiō jau tan bhaiō shin shin .
कहा भैओ जौ तन् भैओ शिन् शिन् ।
ਪ੍ਰੇਮੁ ਜਾਇ ਤਉ ਡਰਪੈ ਤੇਰੋ ਜਨੁ ॥੧॥
prēm jāi tau darapai tērō jan .1.
प्रेम् जाइ तौ दरपै तेरो जन् ।१।
ਤੁਝਹਿ ਚਰਨ ਅਰਬਿੰਦ ਭਵਨ ਮਨੁ ॥
tujhah charan arabind bhavan man .
तुझह् छरन् अरबिंद् भवन् मन् ।
ਪਾਨ ਕਰਤ ਪਾਇਓ ਪਾਇਓ ਰਾਮਈਆ ਧਨੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
pān karat pāiō pāiō rāmaīā dhan .1. rahāu .
पान् करत् पाइओ पाइओ रामै̄आ धन् ।१। रहाउ ।
ਸੰਪਤਿ ਬਿਪਤਿ ਪਟਲ ਮਾਇਆ ਧਨੁ ॥
sanpat bipat patal māiā dhan .
सन्पत् बिपत् पतल् माइआ धन् ।

© 2013 Sachkhoj Academy