ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ।। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਹਿ ।।

ਸਚੁਖੋਜ ਵੈਬਸਾਇਟ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਜੋ ਸਚੁ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਚੁਖੋਜ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੈਬਸਾਇਟ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੁਝਾਉ ਜਰੂਰ ਦਿਉ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਰੂਰ ਲਿਖੋ ਜੀ ।
ਨਾਮ :
ਈ-ਮੇਲ :
ਵਿਚਾਰ :