ਸੰਕਟਿ ਨਹੀ ਪਰੈ ਜੋਨਿ ਨਹੀ ਆਵੈ ਨਾਮੁ ਨਿਰੰਜਨ ਜਾ ਕੋ ਰੇ ॥
sankat nahī parai jōn nahī āvai nām niranjan jā kō rē .
सन्कत् नही परै जोन् नही आवै नाम् निरन्जन् जा को रे ।
ਕਬੀਰ ਕੋ ਸੁਆਮੀ ਐਸੋ ਠਾਕੁਰੁ ਜਾ ਕੈ ਮਾਈ ਨ ਬਾਪੋ ਰੇ ॥੨॥੧੯॥੭੦॥
kabīr kō suāmī aisō thākur jā kai māī n bāpō rē .2.19.70.
कबीर् को सुआमी ऐसो थाकुर् जा कै माई न् बापो रे ।२।१९।७०।
ਗਉੜੀ ॥
gaurī .
गौरी ।
ਨਿੰਦਉ ਨਿੰਦਉ ਮੋ ਕਉ ਲੋਗੁ ਨਿੰਦਉ ॥
nindau nindau mō kau lōg nindau .
निंदौ निंदौ मो कौ लोग् निंदौ ।
ਨਿੰਦਾ ਜਨ ਕਉ ਖਰੀ ਪਿਆਰੀ ॥
nindā jan kau kharī piārī .
निंदा जन् कौ खरी पिआरी ।
ਨਿੰਦਾ ਬਾਪੁ ਨਿੰਦਾ ਮਹਤਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
nindā bāp nindā mahatārī .1. rahāu .
निंदा बाप् निंदा महतारी ।१। रहाउ ।
ਨਿੰਦਾ ਹੋਇ ਤ ਬੈਕੁੰਠਿ ਜਾਈਐ ॥
nindā hōi t baikunth jāīai .
निंदा होइ त् बैकुंथ् जाईऐ ।
ਨਾਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਮਨਹਿ ਬਸਾਈਐ ॥
nām padārath manah basāīai .
नाम् पदारथ् मनह् बसाईऐ ।
ਰਿਦੈ ਸੁਧ ਜਉ ਨਿੰਦਾ ਹੋਇ ॥
ridai sudh jau nindā hōi .
रिदै सुध् जौ निंदा होइ ।
ਹਮਰੇ ਕਪਰੇ ਨਿੰਦਕੁ ਧੋਇ ॥੧॥
hamarē kaparē nindak dhōi .1.
हमरे कपरे निंदक् धोइ ।१।
ਨਿੰਦਾ ਕਰੈ ਸੁ ਹਮਰਾ ਮੀਤੁ ॥
nindā karai s hamarā mīt .
निंदा करै स् हमरा मीत् ।
ਨਿੰਦਕ ਮਾਹਿ ਹਮਾਰਾ ਚੀਤੁ ॥
nindak māh hamārā chīt .
निंदक् माह् हमारा छीत् ।
ਨਿੰਦਕੁ ਸੋ ਜੋ ਨਿੰਦਾ ਹੋਰੈ ॥
nindak sō jō nindā hōrai .
निंदक् सो जो निंदा होरै ।
ਹਮਰਾ ਜੀਵਨੁ ਨਿੰਦਕੁ ਲੋਰੈ ॥੨॥
hamarā jīvan nindak lōrai .2.
हमरा जीवन् निंदक् लोरै ।२।
ਨਿੰਦਾ ਹਮਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰੁ ॥
nindā hamarī prēm piār .
निंदा हमरी प्रेम् पिआर् ।
ਨਿੰਦਾ ਹਮਰਾ ਕਰੈ ਉਧਾਰੁ ॥
nindā hamarā karai udhār .
निंदा हमरा करै उधार् ।
ਜਨ ਕਬੀਰ ਕਉ ਨਿੰਦਾ ਸਾਰੁ ॥
jan kabīr kau nindā sār .
जन् कबीर् कौ निंदा सार् ।
ਨਿੰਦਕੁ ਡੂਬਾ ਹਮ ਉਤਰੇ ਪਾਰਿ ॥੩॥੨੦॥੭੧॥
nindak dūbā ham utarē pār .3.20.71.
निंदक् दूबा हम् उतरे पार् ।३।२०।७१।
ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਤੂੰ ਐਸਾ ਨਿਰਭਉ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਰਾਮ ਰਾਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
rājā rām tūn aisā nirabhau taran tāran rām rāiā .1. rahāu .
राजा राम् तून् ऐसा निरभौ तरन् तारन् राम् राइआ ।१। रहाउ ।
ਜਬ ਹਮ ਹੋਤੇ ਤਬ ਤੁਮ ਨਾਹੀ ਅਬ ਤੁਮ ਹਹੁ ਹਮ ਨਾਹੀ ॥
jab ham hōtē tab tum nāhī ab tum hah ham nāhī .
जब् हम् होते तब् तुम् नाही अब् तुम् हह् हम् नाही ।
ਅਬ ਹਮ ਤੁਮ ਏਕ ਭਏ ਹਹਿ ਏਕੈ ਦੇਖਤ ਮਨੁ ਪਤੀਆਹੀ ॥੧॥
ab ham tum ēk bhaē hah ēkai dēkhat man patīāhī .1.
अब् हम् तुम् एक् भे हह् एकै देखत् मन् पतीआही ।१।
ਜਬ ਬੁਧਿ ਹੋਤੀ ਤਬ ਬਲੁ ਕੈਸਾ ਅਬ ਬੁਧਿ ਬਲੁ ਨ ਖਟਾਈ ॥
jab budh hōtī tab bal kaisā ab budh bal n khatāī .
जब् बुध् होती तब् बल् कैसा अब् बुध् बल् न् खताई ।
ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਬੁਧਿ ਹਰਿ ਲਈ ਮੇਰੀ ਬੁਧਿ ਬਦਲੀ ਸਿਧਿ ਪਾਈ ॥੨॥੨੧॥੭੨॥
kah kabīr budh har laī mērī budh badalī sidh pāī .2.21.72.
कह् कबीर् बुध् हर् लै̄ मेरी बुध् बदली सिध् पाई ।२।२१।७२।
ਗਉੜੀ ॥
gaurī .
गौरी ।
ਖਟ ਨੇਮ ਕਰਿ ਕੋਠੜੀ ਬਾਂਧੀ ਬਸਤੁ ਅਨੂਪੁ ਬੀਚ ਪਾਈ ॥
khat nēm kar kōtharī bānhdhī basat anūp bīch pāī .
खत् नेम् कर् कोथरी बांह्धी बसत् अनूप् बीछ् पाई ।
ਕੁੰਜੀ ਕੁਲਫੁ ਪ੍ਰਾਨ ਕਰਿ ਰਾਖੇ ਕਰਤੇ ਬਾਰ ਨ ਲਾਈ ॥੧॥
kunjī kulaph prān kar rākhē karatē bār n lāī .1.
कुन्जी कुलफ् प्रान् कर् राखे करते बार् न् लाई ।१।
ਅਬ ਮਨ ਜਾਗਤ ਰਹੁ ਰੇ ਭਾਈ ॥
ab man jāgat rah rē bhāī .
अब् मन् जागत् रह् रे भाई ।
ਗਾਫਲੁ ਹੋਇ ਕੈ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਓ ਚੋਰੁ ਮੁਸੈ ਘਰੁ ਜਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
gāphal hōi kai janam gavāiō chōr musai ghar jāī .1. rahāu .
गाफल् होइ कै जनम् गवाइओ छोर् मुसै घर् जाई ।१। रहाउ ।
ਪੰਚ ਪਹਰੂਆ ਦਰ ਮਹਿ ਰਹਤੇ ਤਿਨ ਕਾ ਨਹੀ ਪਤੀਆਰਾ ॥
panch paharūā dar mah rahatē tin kā nahī patīārā .
पन्छ् पहरूआ दर् मह् रहते तिन् का नही पतीआरा ।
ਚੇਤਿ ਸੁਚੇਤ ਚਿਤ ਹੋਇ ਰਹੁ ਤਉ ਲੈ ਪਰਗਾਸੁ ਉਜਾਰਾ ॥੨॥
chēt suchēt chit hōi rah tau lai paragās ujārā .2.
छेत् सुछेत् छित् होइ रह् तौ लै परगास् उजारा ।२।
ਨਉ ਘਰ ਦੇਖਿ ਜੁ ਕਾਮਨਿ ਭੂਲੀ ਬਸਤੁ ਅਨੂਪ ਨ ਪਾਈ ॥
nau ghar dēkh j kāman bhūlī basat anūp n pāī .
नौ घर् देख् ज् कामन् भूली बसत् अनूप् न् पाई ।
ਕਹਤੁ ਕਬੀਰ ਨਵੈ ਘਰ ਮੂਸੇ ਦਸਵੈਂ ਤਤੁ ਸਮਾਈ ॥੩॥੨੨॥੭੩॥
kahat kabīr navai ghar mūsē dasavainh tat samāī .3.22.73.
कहत् कबीर् नवै घर् मूसे दसवैंह् तत् समाई ।३।२२।७३।
ਗਉੜੀ ॥
gaurī .
गौरी ।
ਮਾਈ ਮੋਹਿ ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਨਿਓ ਆਨਾਨਾਂ ॥
māī mōh avar n jāniō ānānānh .
माई मोह् अवर् न् जानिओ आनानांह् ।
ਸਿਵ ਸਨਕਾਦਿ ਜਾਸੁ ਗੁਨ ਗਾਵਹਿ ਤਾਸੁ ਬਸਹਿ ਮੋਰੇ ਪ੍ਰਾਨਾਨਾਂ ॥ ਰਹਾਉ ॥
siv sanakād jās gun gāvah tās basah mōrē prānānānh . rahāu .
सिव् सनकाद् जास् गुन् गावह् तास् बसह् मोरे प्रानानांह् । रहाउ ।
ਹਿਰਦੇ ਪ੍ਰਗਾਸੁ ਗਿਆਨ ਗੁਰ ਗੰਮਿਤ ਗਗਨ ਮੰਡਲ ਮਹਿ ਧਿਆਨਾਨਾਂ ॥
hiradē pragās giān gur ganmit gagan mandal mah dhiānānānh .
हिरदे प्रगास् गिआन् गुर् गन्मित् गगन् मंदल् मह् धिआनानांह् ।
ਬਿਖੈ ਰੋਗ ਭੈ ਬੰਧਨ ਭਾਗੇ ਮਨ ਨਿਜ ਘਰਿ ਸੁਖੁ ਜਾਨਾਨਾ ॥੧॥
bikhai rōg bhai bandhan bhāgē man nij ghar sukh jānānā .1.
बिखै रोग् भै बंधन् भागे मन् निज् घर् सुख् जानाना ।१।
ਏਕ ਸੁਮਤਿ ਰਤਿ ਜਾਨਿ ਮਾਨਿ ਪ੍ਰਭ ਦੂਸਰ ਮਨਹਿ ਨ ਆਨਾਨਾ ॥
ēk sumat rat jān mān prabh dūsar manah n ānānā .
एक् सुमत् रत् जान् मान् प्रभ् दूसर् मनह् न् आनाना ।
ਚੰਦਨ ਬਾਸੁ ਭਏ ਮਨ ਬਾਸਨ ਤਿਆਗਿ ਘਟਿਓ ਅਭਿਮਾਨਾਨਾ ॥੨॥
chandan bās bhaē man bāsan tiāg ghatiō abhimānānā .2.
छंदन् बास् भे मन् बासन् तिआग् घतिओ अभिमानाना ।२।
ਜੋ ਜਨ ਗਾਇ ਧਿਆਇ ਜਸੁ ਠਾਕੁਰ ਤਾਸੁ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਥਾਨਾਨਾਂ ॥
jō jan gāi dhiāi jas thākur tās prabhū hai thānānānh .
जो जन् गाइ धिआइ जस् थाकुर् तास् प्रभू है थानानांह् ।
ਤਿਹ ਬਡ ਭਾਗ ਬਸਿਓ ਮਨਿ ਜਾ ਕੈ ਕਰਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਥਾਨਾਨਾ ॥੩॥
tih bad bhāg basiō man jā kai karam pradhān mathānānā .3.
तिह् बद् भाग् बसिओ मन् जा कै करम् प्रधान् मथानाना ।३।
ਕਾਟਿ ਸਕਤਿ ਸਿਵ ਸਹਜੁ ਪ੍ਰਗਾਸਿਓ ਏਕੈ ਏਕ ਸਮਾਨਾਨਾ ॥
kāt sakat siv sahaj pragāsiō ēkai ēk samānānā .
कात् सकत् सिव् सहज् प्रगासिओ एकै एक् समानाना ।

© 2013 Sachkhoj Academy