ਪੰਚ ਰਾਗਨੀ ਸੰਗਿ ਉਚਰਹੀ ॥
panch rāganī sang ucharahī .
पन्छ् रागनी सन्ग् उछरही ।
ਪ੍ਰਥਮ ਭੈਰਵੀ ਬਿਲਾਵਲੀ ॥
pratham bhairavī bilāvalī .
प्रथम् भैरवी बिलावली ।
ਪੁੰਨਿਆਕੀ ਗਾਵਹਿ ਬੰਗਲੀ ॥
punniākī gāvah bangalī .
पुंनिआकी गावह् बन्गली ।
ਪੁਨਿ ਅਸਲੇਖੀ ਕੀ ਭਈ ਬਾਰੀ ॥
pun asalēkhī kī bhaī bārī .
पुन् असलेखी की भै̄ बारी ।
ਏ ਭੈਰਉ ਕੀ ਪਾਚਉ ਨਾਰੀ ॥
ē bhairau kī pāchau nārī .
ए भैरौ की पाछौ नारी ।
ਪੰਚਮ ਹਰਖ ਦਿਸਾਖ ਸੁਨਾਵਹਿ ॥
pancham harakh disākh sunāvah .
पन्छम् हरख् दिसाख् सुनावह् ।
ਬੰਗਾਲਮ ਮਧੁ ਮਾਧਵ ਗਾਵਹਿ ॥੧॥
bangālam madh mādhav gāvah .1.
बन्गालम् मध् माधव् गावह् ।१।
ਲਲਤ ਬਿਲਾਵਲ ਗਾਵਹੀ ਅਪੁਨੀ ਅਪੁਨੀ ਭਾਂਤਿ ॥
lalat bilāval gāvahī apunī apunī bhānht .
ललत् बिलावल् गावही अपुनी अपुनी भांह्त् ।
ਅਸਟ ਪੁਤ੍ਰ ਭੈਰਵ ਕੇ ਗਾਵਹਿ ਗਾਇਨ ਪਾਤ੍ਰ ॥੧॥
asat putr bhairav kē gāvah gāin pātr .1.
असत् पुत्र् भैरव् के गावह् गाइन् पात्र् ।१।
ਦੁਤੀਆ ਮਾਲਕਉਸਕ ਆਲਾਪਹਿ ॥
dutīā mālakausak ālāpah .
दुतीआ मालकौसक् आलापह् ।
ਸੰਗਿ ਰਾਗਨੀ ਪਾਚਉ ਥਾਪਹਿ ॥
sang rāganī pāchau thāpah .
सन्ग् रागनी पाछौ थापह् ।
ਗੋਂਡਕਰੀ ਅਰੁ ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ॥
gōnhdakarī ar dēvagandhārī .
गोंह्दकरी अर् देवगंधारी ।
ਗੰਧਾਰੀ ਸੀਹੁਤੀ ਉਚਾਰੀ ॥
gandhārī sīhutī uchārī .
गंधारी सीहुती उछारी ।
ਧਨਾਸਰੀ ਏ ਪਾਚਉ ਗਾਈ ॥
dhanāsarī ē pāchau gāī .
धनासरी ए पाछौ गाई ।
ਮਾਲ ਰਾਗ ਕਉਸਕ ਸੰਗਿ ਲਾਈ ॥
māl rāg kausak sang lāī .
माल् राग् कौसक् सन्ग् लाई ।
ਮਾਰੂ ਮਸਤਅੰਗ ਮੇਵਾਰਾ ॥
mārū masataang mēvārā .
मारू मसतअन्ग् मेवारा ।
ਪ੍ਰਬਲਚੰਡ ਕਉਸਕ ਉਭਾਰਾ ॥
prabalachand kausak ubhārā .
प्रबलछंद् कौसक् उभारा ।
ਖਉਖਟ ਅਉ ਭਉਰਾਨਦ ਗਾਏ ॥
khaukhat au bhaurānad gāē .
खौखत् औ भौरानद् गाए ।
ਅਸਟ ਮਾਲਕਉਸਕ ਸੰਗਿ ਲਾਏ ॥੧॥
asat mālakausak sang lāē .1.
असत् मालकौसक् सन्ग् लाए ।१।
ਪੁਨਿ ਆਇਅਉ ਹਿੰਡੋਲੁ ਪੰਚ ਨਾਰਿ ਸੰਗਿ ਅਸਟ ਸੁਤ ॥
pun āiau hindōl panch nār sang asat sut .
पुन् आइऔ हिंदोल् पन्छ् नार् सन्ग् असत् सुत् ।
ਉਠਹਿ ਤਾਨ ਕਲੋਲ ਗਾਇਨ ਤਾਰ ਮਿਲਾਵਹੀ ॥੧॥
uthah tān kalōl gāin tār milāvahī .1.
उथह् तान् कलोल् गाइन् तार् मिलावही ।१।
ਤੇਲੰਗੀ ਦੇਵਕਰੀ ਆਈ ॥
tēlangī dēvakarī āī .
तेलन्गी देवकरी आई ।
ਬਸੰਤੀ ਸੰਦੂਰ ਸੁਹਾਈ ॥
basantī sandūr suhāī .
बसंती संदूर् सुहाई ।
ਸਰਸ ਅਹੀਰੀ ਲੈ ਭਾਰਜਾ ॥
saras ahīrī lai bhārajā .
सरस् अहीरी लै भारजा ।
ਸੰਗਿ ਲਾਈ ਪਾਂਚਉ ਆਰਜਾ ॥
sang lāī pānhchau ārajā .
सन्ग् लाई पांह्छौ आरजा ।
ਸੁਰਮਾਨੰਦ ਭਾਸਕਰ ਆਏ ॥
suramānand bhāsakar āē .
सुरमानंद् भासकर् आए ।
ਚੰਦ੍ਰਬਿੰਬ ਮੰਗਲਨ ਸੁਹਾਏ ॥
chandrabinb mangalan suhāē .
छंद्रबिन्ब् मन्गलन् सुहाए ।
ਸਰਸਬਾਨ ਅਉ ਆਹਿ ਬਿਨੋਦਾ ॥
sarasabān au āh binōdā .
सरसबान् औ आह् बिनोदा ।
ਗਾਵਹਿ ਸਰਸ ਬਸੰਤ ਕਮੋਦਾ ॥
gāvah saras basant kamōdā .
गावह् सरस् बसंत् कमोदा ।
ਅਸਟ ਪੁਤ੍ਰ ਮੈ ਕਹੇ ਸਵਾਰੀ ॥
asat putr mai kahē savārī .
असत् पुत्र् मै कहे सवारी ।
ਪੁਨਿ ਆਈ ਦੀਪਕ ਕੀ ਬਾਰੀ ॥੧॥
pun āī dīpak kī bārī .1.
पुन् आई दीपक् की बारी ।१।
ਕਛੇਲੀ ਪਟਮੰਜਰੀ ਟੋਡੀ ਕਹੀ ਅਲਾਪਿ ॥
kashēlī patamanjarī tōdī kahī alāp .
कशेली पतमन्जरी तोदी कही अलाप् ।
ਕਾਮੋਦੀ ਅਉ ਗੂਜਰੀ ਸੰਗਿ ਦੀਪਕ ਕੇ ਥਾਪਿ ॥੧॥
kāmōdī au gūjarī sang dīpak kē thāp .1.
कामोदी औ गूजरी सन्ग् दीपक् के थाप् ।१।
ਕਾਲੰਕਾ ਕੁੰਤਲ ਅਉ ਰਾਮਾ ॥
kālankā kuntal au rāmā .
कालन्का कुंतल् औ रामा ।
ਕਮਲਕੁਸਮ ਚੰਪਕ ਕੇ ਨਾਮਾ ॥
kamalakusam chanpak kē nāmā .
कमलकुसम् छन्पक् के नामा ।
ਗਉਰਾ ਅਉ ਕਾਨਰਾ ਕਲ੍ਯਾਨਾ ॥
gaurā au kānarā kalyānā .
गौरा औ कानरा कल्याना ।
ਅਸਟ ਪੁਤ੍ਰ ਦੀਪਕ ਕੇ ਜਾਨਾ ॥੧॥
asat putr dīpak kē jānā .1.
असत् पुत्र् दीपक् के जाना ।१।
ਸਭ ਮਿਲਿ ਸਿਰੀਰਾਗ ਵੈ ਗਾਵਹਿ ॥
sabh mil sirīrāg vai gāvah .
सभ् मिल् सिरीराग् वै गावह् ।
ਪਾਂਚਉ ਸੰਗਿ ਬਰੰਗਨ ਲਾਵਹਿ ॥
pānhchau sang barangan lāvah .
पांह्छौ सन्ग् बरन्गन् लावह् ।
ਬੈਰਾਰੀ ਕਰਨਾਟੀ ਧਰੀ ॥
bairārī karanātī dharī .
बैरारी करनाती धरी ।
ਗਵਰੀ ਗਾਵਹਿ ਆਸਾਵਰੀ ॥
gavarī gāvah āsāvarī .
गवरी गावह् आसावरी ।
ਤਿਹ ਪਾਛੈ ਸਿੰਧਵੀ ਅਲਾਪੀ ॥
tih pāshai sindhavī alāpī .
तिह् पाशै सिंधवी अलापी ।
ਸਿਰੀਰਾਗ ਸਿਉ ਪਾਂਚਉ ਥਾਪੀ ॥੧॥
sirīrāg siu pānhchau thāpī .1.
सिरीराग् सिउ पांह्छौ थापी ।१।
ਸਾਲੂ ਸਾਰਗ ਸਾਗਰਾ ਅਉਰ ਗੋਂਡ ਗੰਭੀਰ ॥
sālū sārag sāgarā aur gōnhd ganbhīr .
सालू सारग् सागरा और् गोंह्द् गन्भीर् ।
ਅਸਟ ਪੁਤ੍ਰ ਸ੍ਰੀਰਾਗ ਕੇ ਗੁੰਡ ਕੁੰਭ ਹਮੀਰ ॥੧॥
asat putr srīrāg kē gund kunbh hamīr .1.
असत् पुत्र् स्रीराग् के गुंद् कुन्भ् हमीर् ।१।
ਖਸਟਮ ਮੇਘ ਰਾਗ ਵੈ ਗਾਵਹਿ ॥
khasatam mēgh rāg vai gāvah .
खसतम् मेघ् राग् वै गावह् ।
ਪਾਂਚਉ ਸੰਗਿ ਬਰੰਗਨ ਲਾਵਹਿ ॥
pānhchau sang barangan lāvah .
पांह्छौ सन्ग् बरन्गन् लावह् ।
ਸੋਰਠਿ ਗੋਂਡ ਮਲਾਰੀ ਧੁਨੀ ॥
sōrath gōnhd malārī dhunī .
सोरथ् गोंह्द् मलारी धुनी ।
ਪੁਨਿ ਗਾਵਹਿ ਆਸਾ ਗੁਨ ਗੁਨੀ ॥
pun gāvah āsā gun gunī .
पुन् गावह् आसा गुन् गुनी ।
ਊਚੈ ਸੁਰਿ ਸੂਹਉ ਪੁਨਿ ਕੀਨੀ ॥
ūchai sur sūhau pun kīnī .
ऊछै सुर् सूहौ पुन् कीनी ।
ਮੇਘ ਰਾਗ ਸਿਉ ਪਾਂਚਉ ਚੀਨੀ ॥੧॥
mēgh rāg siu pānhchau chīnī .1.
मेघ् राग् सिउ पांह्छौ छीनी ।१।
ਬੈਰਾਧਰ ਗਜਧਰ ਕੇਦਾਰਾ ॥
bairādhar gajadhar kēdārā .
बैराधर् गजधर् केदारा ।
ਜਬਲੀਧਰ ਨਟ ਅਉ ਜਲਧਾਰਾ ॥
jabalīdhar nat au jaladhārā .
जबलीधर् नत् औ जलधारा ।
ਪੁਨਿ ਗਾਵਹਿ ਸੰਕਰ ਅਉ ਸਿਆਮਾ ॥
pun gāvah sankar au siāmā .
पुन् गावह् सन्कर् औ सिआमा ।
ਮੇਘ ਰਾਗ ਪੁਤ੍ਰਨ ਕੇ ਨਾਮਾ ॥੧॥
mēgh rāg putran kē nāmā .1.
मेघ् राग् पुत्रन् के नामा ।१।
ਖਸਟ ਰਾਗ ਉਨਿ ਗਾਏ ਸੰਗਿ ਰਾਗਨੀ ਤੀਸ ॥
khasat rāg un gāē sang rāganī tīs .
खसत् राग् उन् गाए सन्ग् रागनी तीस् ।
ਸਭੈ ਪੁਤ੍ਰ ਰਾਗੰਨ ਕੇ ਅਠਾਰਹ ਦਸ ਬੀਸ ॥੧॥੧॥
sabhai putr rāgann kē athārah das bīs .1.1.
सभै पुत्र् रागंन् के अथारह् दस् बीस् ।१।१।

© 2013 Sachkhoj Academy